Прививки от бедности дорого стоят.


    Прививки от бедности дорого стоят.