Сам мал, да глаза велики.


    Сам мал, да глаза велики.

Похожие поговорки