Взял на час, да и в добрый час.


    Взял на час, да и в добрый час.

Похожие поговорки