Не хвали жену телом, а хвали делом.


    Не хвали жену телом, а хвали делом.

Похожие поговорки