Ляг да усни; встань да будь здоров!


    Ляг да усни; встань да будь здоров!

Похожие поговорки