Алмаз и в грязи виден.


    Алмаз и в грязи виден.

Похожие поговорки