Сам стар, да душа молода.


    Сам стар, да душа молода.

Похожие поговорки