Из—за угла да камнем.


    Из—за угла да камнем.

Похожие поговорки