Тунеядца хоронили Плакали...


    Тунеядца хоронили Плакали подруги А два «джаза» на могиле Дули буги—вуги.

Похожие цитаты